Pembekalan dan pemasaran produk segar secara fizikal dan atas talian.