Permulaan proses kajian dan penyelidikan (R&D) untuk produk hiliran HS Nada